STRAFFERET

Hummelhof & Vrelits

Hvordan forløber en straffesag ?

En straffesag vil ofte begynde med, at du f.eks. på gaden bliver sigtet af politiet for noget, som politiet mener er et strafbart forhold. Det kan f.eks. være gadevold, værtshusuorden, spirituskørsel, narkobesiddelse eller noget andet. Du har ikke pligt til at udtale dig til politiet, og som oftest er det fornuftigt at undlade dette, forinden du har drøftet sagen med en advokat.

På et tidspunkt vil anklagemyndigheden skulle tage stilling til, om man ønsker at tiltale dig for det forhold, som du er blevet sigtet for. Sker dette, vil retten indkalde til et retsmøde, hvor anklagemyndigheden –  forudsat naturligvis at du benægter – vil skulle føre bevis for, at du udover enhver rimelig tvivl er skyldig i det, anklagemyndigheden tiltaler dig for.

Det følger lidt af ovenstående, at der som regel er væsentligt mindre skriftudveksling i en straffesag, end hvad der er tilfældet i en civil sag. Typisk vil de fleste dokumenter i en straffesag være produceret eller indhentet af politiet, og advokaten, kaldet en forsvarer, vil kun i mindre grad producere dokumenter til brug for sagens behandling. Forsvarerens opgave er typisk at anfægte de dokumenter og de øvrige beviser, som politiet kommer med.

Hvis du er tiltalt i en straffesag vil du som den altovervejende hovedregel have ret til at få beskikket en advokat. At få beskikket en advokat betyder, at statskassen garanterer at ville betale advokatens honorar, men sådan, at hvis du bliver dømt, som oftest vil opkræve honoraret hos dig. Du vil i den forbindelse kunne indgå en betalingsafdragsordning med politiet. Hvis du bliver frifundet, vil statskassen blive dømt til at betale honoraret til din beskikkede advokat.

Vedrører sagen en ophævelse af en foranstaltningsdom, som du har været idømt, fordi retten har vurderet, at du er uegnet til straf, vil det – uanset resultatet af det retsmøde hvori foranstaltningen behandles – som altovervejende hovedregel være statskassen, der endeligt vil skulle betale den beskikkede forsvarers honorar. Det vil sige, at selvom at du måtte tabe sagen omkring ophævelse af din foranstaltning, vil det i udgangspunktet være statskassen, der skal betale din beskikkede advokats honorar.

EMNER

02.01.2021

KONTAKT

Hvis du er blevet sigtet af politiet, kan du med fordel kontakte advokat Lasse Hummelhof Frandsen på nedenstående telefonnummer for en uforpligtigende drøftelse. 

Lasse Hummelhof Frandsen

Advokat(H)

Lasse Hummelhof Frandsen har igennem de senest 10 år fungeret som forsvarsadvokat i en lang række sager inden for mange aspekter af straffeloven og særlovgivningen. Han har med succes fået tiltalte frifundet i både voldssager, tyverisager, færdselslovssager og andre typer sager. Herudover har han fået tiltalte, som anklagemyndigheden har påstået idømt fængselsstraf, idømt betingede domme, og fået tiltalte frifundet for udvisningspåstande.

BLIV KONTAKTET

Du kan også anvende nedenstående kontaktformular, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Scroll to Top