RETSHJÆLP

Tid og sted

Hver tirdsdag kl. 16:00 – 18:00 yder Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits gratis retshjælp til borgere og nyopstartede virksomheder. Vi har til huse i Business Park Nord, Østre Allé 6, 9530 Støvring.

Kom og få en uforpligtende drøftelse af din sag med Emil Janner Nielsen.

KONTAKT OS

Emil Janner Nielsen

Juridisk sagsbehandler

BLIV KONTAKTET

Gratis retshjælp

Hver tirsdag kl. 16:00-18:00 yder Hummelhof & Vrelits gratis mundtlig juridisk retshjælp til borgere og nyopstartede virksomheder. Så er du uenig med din udlejer, er du i tvivl om, hvilken selskabsform du skal vælge, eller er der noget andet du gerne vil have en advokats vurdering af? Så kan du komme forbi os til en drøftelse og få gode råd med på vejen.

Vi rågiver bl.a. om følgende emner:

 • Aftaler
 • Erstatningssager
 • Familieret, herunder hjælp til bodeling, forældremyndighedssager samvær m.v.
 • Arveret
 • Lejeret
 • Socialret
 • Udlændingeret
 • Forsikringssager
 • Retssager
 • Straffesager
 • Erhvervsret
 • Selskabsforhold

*Vi gør opmærksom på, at retshjælpen alene omfatter indledende, mundtlig rådgivning om din sag. Det er herefter uforpligtende for begge parter, om Hummelhof & Vrelits skal gå videre med sagen.

Retshjælpsforsikring og fri proces

Der kan være mange udgifter forbundet med en retssag. Udover omkostninger til egen advokat, skal der ofte også betales retsafgift, udgifter til syn og skøn eller indhentelse af sagkyndig erklæring. Skulle du imod forventning tabe sagen, kan du også blive pålagt at betale sagsomkostninger til modparten.

Du kan dog, både som erhvervsdrivende og som privatperson, tegne en forsikring med retshjælpsdækning. Private indboforsikringer indeholder som regel en retshjælpsforsikring. Opnår du dækningstilsagn fra din forsikring, kan omkostningerne ved en retssag formindskes betydeligt. Du skal dog være opmærksom på, at der som regel er en selvrisiko, som du skal betale. Opfylder du imidlertid de økonomiske betingelser for fri proces, vil du ofte ikke skulle betale selvrisikoen.

Ud over retshjælpsforsikring er der også muligheden for at søge om fri proces. Denne mulighed kræver imdlertid, at visse nærmere betingelser er opfyldt:

 • En enlig ansøgers indtægt må ikke overstige 348.000 kr. (2022 niveau)
 • For samlevende må den samlede indtægt ikke overstige 442.000 kr. (2022 niveau) Hvis parret har modstående interesser i sagen, betragtes ansøgeren dog som enlig i relation til indtægtsgrænsen.
 • Har du børn, stiger beløbet med 60.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år (2022 niveau)

Det bemærkes, at det ved beregningen af indkomstgrundlaget er den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår, der anvendes. Ved ansøgninger i 2022 anvendes således årsopgørelsen for 2020.

Du kan læse nærmere om reglerne om fri proces på Civilstyrelsen hjemmeside på følgende link.

Hummelhof & Vrelits kan naturligvis rådgive dig om retshjælpsdækning og fri proces, hvis du involveres i en retssag.

Scroll to Top