FINANSIERING OG LÅNEAFTALER

Hvad kan vi hjælpe dig med ?
KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for rådgivning omkring låneaftaler eller finansiering i øvrigt. Du kan kontakte os pr. telefon eller e-mail, eller du kan benytte nedenstående kontaktformular.

Viden om finansiering og låneaftaler

Langt de fleste virksomheder vil i større eller mindre grad være lånefinansierede via selskabets pengeinstitut. Lån kan imidlertid også ydes af private investorer, nærtstående til virksomhedsejeren eller af virksomhedsejeren selv. I den forbindelse vil der være behov for udarbejdelse af et gældsbrev. 

Et simpelt gældsbrev er i princippet et enkelt dokument, hvorefter debitor erklærer ubetinget at være kreditor et beløb skyldigt. Endvidere vil gældsbrevet indeholde vilkårene for betaling af renter og afdrag. 

Den nærmere udformning af gældsbrevet vil dog afhænge af den konkrete lånesituation. Er der tale om, at du som kapitalejer ønsker at indskyde midler i dit selskab, vil det bl.a. være relevant at overveje, om dette skal ske som lån eller egenkapital – eller måske som et konvertibelt lån, der kan give hovedaktionæren fradrag for et eventuelt tab (hvilket ikke ville være opnået, hvis der var tale om et almindeligt gældsbrev). 

Er situationen derimod den, at du skal yde et lån til tredjemand, vil det være relevant at overveje, hvilken sikkerhed du har for lånets indfrielse. For det første bør der oplagt udarbejdes et gældsbrev med en tvangsfuldbyrdelsesklausul, så du som kreditor har mulighed for at inddrive fordringen via fogedretten. Hvis låntager ikke betaler sin gæld, og gældsbrevet ikke indeholder en tvangsfuldbyrdelsesklausul, risikerer du at skulle indlede en retssag for at opnå et tvangsfuldbyrdelsesfundament, som er nødvendigt for, at fordringen kan tages i fogedretten. Dernæst bør du overveje, om du kan opnå pant i debitors aktiver, eller om der kan opnås pant eller kaution fra tredjemand.

Uanset om du er långiver, låntager eller kautionist, står vi parat til at yde rådgivning om låne- og finansieringsforhold.

Scroll to Top