PERSONER

Hummelhof & Vrelits

Personer

Læs mere om os og find kontaktoplysninger på den enkelte medarbejder nedenfor.

Du er altid velkommen til at tage direkte kontakt til os per telefon eller e-mail.

Lasse Hummelhof Frandsen

Advokat (H), indehaver

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen har igennem mange år ført et utal af retssager indenfor en bred vifte af retsområder. Han har ført et meget betydeligt antal principielle boligretssager, hvoraf en lang række er trykt i enten Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Bygge- og Boligret samt Grundejernes Domssamling. Som advokat har han desuden ført et stort antal sager omkring tvangsfjernelse af børn både i børn- og ungeudvalgene, i Ankestyrelsen og i retssystemet. Foruden retssagsbehandling, har Lasse i en årrække været fast værge for Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen) hvor han forvalter formuer for personer under værgemål.

2002           Markedsøkonom

2008          Cand. jur. Aarhus Universitet

2008-11     Advokatfuldmægtig

2011-         Advokat

2014-          Selvstændig advokat

2015-          Boligdommer ved Retten i Aarhus og                            Retten i Randers

2018-20      Næstformand for Foreningen af Faste                          Værger i Danmark

2020-          Formand for Foreningen af Faste                                    Værger i Danmark

2020-          Partner Hummelhof & Vrelits

2022            Formand Randers Advokatforening

Tim Vrelits Henningsen

Advokat, indehaver

Advokat Tim Vrelits Henningsen har arbejdet 10 år i et større dansk advokatfirma, hvor han gennem årene har beskæftiget sig med en lang række retsområder, herunder fast ejendom, insolvensret, selskabsret, virksomhedsoverdragelse samt generel erhvervsret. Inden for fast ejendom har Tim Vrelits Henningsen stor erfaring med lejeret, herunder huslejenævnssager og sager ved boligretten vedrørende både bolig- og erhvervslejemål. Endvidere har Tim Vrelits Henningsen beskæftiget sig meget med overdragelse af fast ejendom, både private hushandler samt overdragelse af erhvervsejendomme og ejendomsselskaber.  Ydermere har han beskæftiget sig med familieret, herunder testamenter og ægtepagter. 

2010           Cand.jur. Aarhus Universitet

2010-19      Andersen Partners Advokatfirma (tidl.                          del af LETT 2010-12).

2013-          Advokat

2019-20      Advokaterne Mikkelsen, Støvring

2020-          Partner Hummelhof & Vrelits

Kasper Fuhr Christensen

Advokatfuldmægtig

Advokatfuldmægtig Kasper Fuhr Christensen har speciale i offentlig ret, herunder især handicapret, ældreret og sager om førtidspension, fleksjob og andre forsørgelsesydelser. Han har herudover erfaring med socialret, udlændingeret, forvaltningsret, patient- og personskadeerstatningsret og lejeret. Kasper har været formand for Randers Kommunes børn- og ungeudvalg, der blandt andet træffer afgørelser om tvangsanbringelser af børn og unge. Han har derfor en unik viden om, hvordan voteringen i et børn- og ungeudvalg foregår. Gennem sit mangeårige medlemskab af Randers Byråd har han stor indsigt i, hvordan offentlige myndigheder fungerer. Det er en stor fordel, når modparten er det offentlige.  

2010-         Medlem af Randers Byråd

2010-13    Formand for Miljø- og teknikudvalget,                            Randers Kommune

2014-15:    Formand for socialudvalget, Randers                           Kommune

2014-17:   Formand for børn- og ungeudvalget                             (anbringelsesudvalget), Randers Kommune

2018-         Medlem af socialudvalget,                                               beskæftigelsesudvalget og omsorgs-                           udvalget, Randers Kommune

2020          Cand.jur., Aarhus Universitet

2020-         Advokatfuldmægtig

Lasse Hummelhof Frandsen

Advokat (H), indehaver

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen har igennem mange år ført et utal af retssager indenfor en bred vifte af retsområder. Han har ført et meget betydeligt antal principielle boligretssager, hvoraf en lang række er trykt i enten Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Bygge- og Boligret samt Grundejernes Domssamling. Som advokat har han desuden ført et stort antal sager omkring tvangsfjernelse af børn både i børn- og ungeudvalgene, i Ankestyrelsen og i retssystemet. Foruden retssagsbehandling, har Lasse i en årrække været fast værge for Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen) hvor han forvalter formuer for personer under værgemål.

Tim Vrelits Henningsen

Advokat, indehaver

Advokat Tim Vrelits Henningsen har arbejdet 10 år i et større dansk advokatfirma, hvor han gennem årene har beskæftiget sig med en lang række retsområder, herunder fast ejendom, insolvensret, selskabsret, virksomhedsoverdragelse samt generel erhvervsret. Inden for fast ejendom har Tim Vrelits Henningsen stor erfaring med lejeret, herunder huslejenævnssager og sager ved boligretten vedrørende både bolig- og erhvervslejemål. Endvidere har Tim Vrelits Henningsen beskæftiget sig meget med overdragelse af fast ejendom, både private hushandler samt overdragelse af erhvervsejendomme og ejendomsselskaber.  Ydermere har han beskæftiget sig med familieret, herunder testamenter og ægtepagter. 

Kasper Fuhr Christensen

Advokatfuldmægtig

Advokatfuldmægtig Kasper Fuhr Christensen har speciale i offentlig ret, herunder især handicapret, ældreret og sager om førtidspension, fleksjob og andre forsørgelsesydelser. Han har herudover erfaring med socialret, udlændingeret, forvaltningsret, patient- og personskadeerstatningsret og lejeret. Kasper har været formand for Randers Kommunes børn- og ungeudvalg, der blandt andet træffer afgørelser om tvangsanbringelser af børn og unge. Han har derfor en unik viden om, hvordan voteringen i et børn- og ungeudvalg foregår. Gennem sit mangeårige medlemskab af Randers Byråd har han stor indsigt i, hvordan offentlige myndigheder fungerer. Det er en stor fordel, når modparten er det offentlige.  

Lasse Hummelhof Frandsen

Advokat (H), indehaver

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen har igennem mange år ført et utal af retssager indenfor en bred vifte af retsområder. Han har ført et meget betydeligt antal principielle boligretssager, hvoraf en lang række er trykt i enten Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Bygge- og Boligret samt Grundejernes Domssamling. Som advokat har han desuden ført et stort antal sager omkring tvangsfjernelse af børn både i børn- og ungeudvalgene, i Ankestyrelsen og i retssystemet. Foruden retssagsbehandling, har Lasse i en årrække været fast værge for Familieretshuset (det tidligere Statsforvaltningen) hvor han forvalter formuer for personer under værgemål.

2002           Markedsøkonom

2008          Cand. jur. Aarhus Universitet

2008-11     Advokatfuldmægtig

2011-         Advokat

2014-          Selvstændig advokat

2015-          Boligdommer ved Retten i Aarhus og                                                    Retten i Randers

2018-20      Næstformand for Foreningen af Faste                                                  Værger i Danmark

2020-          Formand for Foreningen af Faste                                                          Værger i Danmark

2020-          Partner Hummelhof & Vrelits

2022            Formand Randers Advokatforening

Tim Vrelits Henningsen

Advokat, indehaver

Advokat Tim Vrelits Henningsen har arbejdet 10 år i et større dansk advokatfirma, hvor han gennem årene har beskæftiget sig med en lang række retsområder, herunder fast ejendom, insolvensret, selskabsret, virksomhedsoverdragelse samt generel erhvervsret. Inden for fast ejendom har Tim Vrelits Henningsen stor erfaring med lejeret, herunder huslejenævnssager og sager ved boligretten vedrørende både bolig- og erhvervslejemål. Endvidere har Tim Vrelits Henningsen beskæftiget sig meget med overdragelse af fast ejendom, både private hushandler samt overdragelse af erhvervsejendomme og ejendomsselskaber.  Ydermere har han beskæftiget sig med familieret, herunder testamenter og ægtepagter. 

2010           Cand.jur. Aarhus Universitet

2010-19      Andersen Partners Advokatfirma (tidl.                                                del af LETT 2010-12).

2013-          Advokat

2019-20      Advokaterne Mikkelsen, Støvring

2020-          Partner Hummelhof & Vrelits 

Kasper Fuhr Christensen

Advokatfuldmægtig

Advokatfuldmægtig Kasper Fuhr Christensen har speciale i offentlig ret, herunder især handicapret, ældreret og sager om førtidspension, fleksjob og andre forsørgelsesydelser. Han har herudover erfaring med socialret, udlændingeret, forvaltningsret, patient- og personskadeerstatningsret og lejeret. Kasper har været formand for Randers Kommunes børn- og ungeudvalg, der blandt andet træffer afgørelser om tvangsanbringelser af børn og unge. Han har derfor en unik viden om, hvordan voteringen i et børn- og ungeudvalg foregår. Gennem sit mangeårige medlemskab af Randers Byråd har han stor indsigt i, hvordan offentlige myndigheder fungerer. Det er en stor fordel, når modparten er det offentlige.  

2010-         Medlem af Randers Byråd

2010-13    Formand for Miljø- og teknikudvalget,                                                Randers Kommune

2014-15     Formand for socialudvalget, Randers                                                 Kommune

2014-17    Formand for børn- og ungeudvalget                                                    (anbringelsesudvalget), Randers Kommune

2018-         Medlem af socialudvalget, beskæftigelsesudvalget og                     omsorgsudvalget, Randers Kommune

2020          Cand.jur., Aarhus Universitet

2020-         Advokatfuldmægtig

Scroll til toppen