LÅNEAFTALER

KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål i forbindelse med lån og finansiering. Du kan enten ringe til os eller anvende nedenstående kontaktformular. 

Viden om låneaftaler

Hvis du står over for at skulle låne penge ud, kan det anbefales at udfærdige et gældsbrev. Et gældsbrev er som udgangspunkt et relativt ukompliceret dokument. Der er dog visse vilkår, som man vil skulle tage stilling til, herunder rente- og afdragsprofil samt eventuelt sikkerhedsstillelse.

Hvis der skal stilles sikkerhed for lånet, kan det anbefales at søge advokatbistand, da der kan være forskellige sikringsakter forbundet med sikkerhedsstillelsen. Dette afhænger af, hvilken type sikkerhed der er tale om.  F.eks. skal rettigheder over fast ejendom tinglyses for at opnå gyldighed mod øvrige aftaleerhververe og kreditorer. På jævnt dansk betyder det, at hvis du i forbindelse med et lån ønsker pant i låntagers ejendom, er det nødvendigt at få pantet tinglyst. Ellers risikerer du, at låntagers øvrige kreditorer opnår sikkerhed eller foretager udlæg i ejendommen før dig – også selvom du havde indgået aftalen med låntager først. 

Et gældsbrev bør tillige indeholde en tvangsfuldbyrdelsesklausul, da du så har mulighed for at tage låntager i fogedretten, hvis der ikke sker betaling til tiden. I modsat fald risikerer du først at skulle indlede en retssag, hvis låntager ikke betaler.

Familielån

Når private udlåner penge, sker det ofte til nære familiemedlemmer. I det tilfælde gives lånet som regel ud fra et ønske om at hjælpe den pågældende fremfor ren formueanbringelse. Et familielån kan således udgøre et alternativ til en gave, hvis beløbet, der ønskes overført, overstiger bundgrænsen for, hvad der afgiftsfrit kan ydes i gave til pågældende familiemedlem. 

Eksempelvis kan du ønske at yde et lån på 300.000 kr. til dit barn. Beløbet overstiger dermed bundgrænsen for afgiftsfrie gaver, der i 2023 udgør 71.500 kr. (beløbet reguleres hvert år). I det tilfælde er det stærkt tilrådeligt, at lånet ydes på anfordringsvilkår. Det vil sige, at lånet kan kræves indfriet af kreditor med kort varsel – højst 14 dage ifølge skattemyndighederne. Derudover skal lånet selvsagt være reelt og med pligt til tilbagebetaling, ligesom der af dokumentationshensyn bør udfærdiges et gældsbrev. I og med at der er tale om et reelt lån, skal man være opmærksom på, at anfordringslånet forfalder til betaling i tilfælde af långivers død. 

Det forhold, at der er ydet et lån i stedet for en gave, medfører ikke, at långiver ikke senere hen kan eftergive gælden helt eller delvist, uden at det udløser afgift. I 2023 kan du således eftergive 71.500 kr. af gælden, uden at det udløser gaveafgift. Det er dog vigtigt, at gældsbrevet ikke indeholder en tilkendegivelse om, at det samme vil ske de næstfølgende år. I så fald anses hele beløbet for givet i gave på tidspunktet for ydelsen af lånet. I eksemplet vil det medføre, at grænsen for afgiftsfrie gaver til børn er oversteget. Hvis der eftergives gæld i de følgende år, skal dette ske som et konkret udslag af gavmildhed. Det vil sige, at låntager ikke fra starten har haft et retskrav på gældseftergivelsen.

Scroll to Top