FREMTIDSFULDMAGT

PRISER
Fremtidsfuldmagt

Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits kan udfærdige en fremtidsfuldmagt til dig til en fast pris på 2.000 kr. inkl. moms. Ønsker din ægtefælle eller samlever samtidig  at oprette en fremtidsfuldmagt, kan vi tilbyde jer en samlet pris på 2.500 kr. inkl. moms.

*Fremtidsfuldmagten skal påtegnes ved notar for at være gyldig. I den forbindelse opkræver notaren et gebyr på 300 kr. pr. fremtidsfuldmagt.

KONTAKT

Ring til Emil Janner Nielsen eller Kasper Fuhr Christensen, hvis du vil høre mere om muligheden for at få udfærdiget en fremtidsfuldmagt. 

Du er også velkommen til at kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktformular. Så kontakter vi dig hurtigst muligt, som regel inden for et par timer.

Advokatfuldmægtig Emil Janner Nielsen

Emil Janner Nielsen

Advokatfuldmægtig

BLIV KONTAKTET

Viden om fremtidsfuldmagter

Hvis du gerne vil have indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du bliver syg eller dement, kan det være en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt. 

En fremtidsfuldmagt er en lovreguleret ordning, der fungerer som et alternativ til en almindelig fuldmagt eller et offentligt fastsat værgemål. Ordningen er frivillig og giver således mulighed for, at du selv kan udpege en fremtidsfuldmægtig, som kan træffe beslutninger på dine vegne, hvis du bliver ude af stand til at tage vare på dine økonomiske og/eller personlige forhold.

Enhver kan som udgangspunkt udpeges som fremtidsfuldmægtig, idet fremtidsfuldmægtigen dog ikke må være under 18 år eller under værgemål. Fremtidsfuldmægtigen må ej heller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft. Mange vælger dog naturligt nok at indsætte deres nærmeste pårørende som fuldmægtig, f.eks. ægtefællen, søskende eller (voksne) børn.

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin. Først skal fremtidsfuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret og underskrives digitalt. Herefter skal den vedkendes for en notar, som påtegner fuldmagten digitalt. Notaren bekræfter ved sin påtegning på fuldmagten din identitet samt evne til at handle fornuftsmæssigt. Der skal i den forbindelse betales et gebyr til notaren på 300 kr. 

Fremtidsfuldmagten får dog først virkning, når sygdom eller demens aktualiserer, at den skal sættes i kraft. Selve ikraftsættelsen foretages af Familieretshuset efter anmodning fra fuldmagtsgiveren selv eller fuldmægtigen. Når fremtidsfuldmagten sættes i kraft, bliver den offentligt tilgængelig i Personbogen. Dermed skabes der klarhed om fuldmagtsforholdet over for omverdenen (f.eks. din bank), og du sikrer dig, at fuldmagten kan fungere efter hensigten.

Det er ligeledes Familieretshuset, der fører det overordnede tilsyn med fuldmagtforholdet. 

Kontakt os, hvis du har behov for oprettelse af eller rådgivning om fremtidsfuldmagter.

Scroll to Top