BOLIGHANDLER

PRISER*
Køberrådgivning
Pris: 7.250 kr. inkl. moms
Familieoverdragelse
Pris: Fra 6.000 kr. inkl. moms

Anvendes når der på forhånd foreligger en aftale om vilkårene for overdragelsen, herunder f.eks. ved overdragelse af en halvpart i forbindelse med skilsmisse. 

Selvsalg
Pris: Fra 12.000 kr. inkl. moms

Det anbefales, at der samtidig udarbejdes tilstandsrapport og elinstallationsrapport samt indhentes tilbud på ejerskifteforsikring. Omkostninger hertil er ikke inkluderet i prisen. 

* Tinglysningsafgifter er ikke inkluderet. Ved tinglysning af skøde beregnes der tinglysningsafgift til staten. Denne beregnes som en variabel afgift på 0,6 % af ejerskiftesummen tillagt en fast afgift 1.850 kr. Endvidere vil der også være tinglysningsafgift forbundet med tinglysning af lån på ejendommen.

KONTAKTPERSON

Har du behov for rådgivning af en erfaren boligadvokat ?

Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits har kontor i Randers og Støvring. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil have hjælp til din bolighandel.

BLIV KONTAKTET
KØB AF ERHVERVSEJENDOMME
ANDRE YDELSER

Køb af bolig

Ved bolighandler er det en god idé have en boligadvokat til at gennemgå købsaftalen, hvis man er køber. Man skal huske på, at ejendomsmægleren repræsenterer sælger og varetager dennes interesser. Hvis man vil have uafhængig rådgivning, er det derfor nødvendigt at lade sig repræsentere af egen rådgiver. 

Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits har stor erfaring inden for køb og salg af fast ejendom. Vi kan derfor trygt lede dig gennem hele processen, når du har fundet drømmeboligen. 

Køb af bolig er en stor beslutning. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at der er indføjet et advokatforbehold, inden du underskriver købsaftalen. Advokatforbeholdet er en aftalt betingelse, som betyder, at du har mulighed for at komme ud af handlen, såfremt advokaten gør betingelsen gældende inden for en vis kortere frist. Typisk vil fristen være 5-6 hverdage fra underskriftsdatoen, men ofte er den også kortere. Med advokatforbeholdet sikrer du dig, at aftalen ikke er endelig, før advokaten har gennemgået handlens dokumenter. Hvis der i forbindelse med gennemgangen måtte fremkomme forhold, som du ikke kan leve med, kan advokaten afvise at godkende handlen.

I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom har man som køber af en bolig mulighed for at fortryde købet under visse nærmere betingelser. Det er en betingelse, at ejendommen hovedsageligt skal være bestemt til beboelse for køberen, og at fortrydelsesretten gøres gældende senest 6 hverdage fra handlens indgåelse (i tilfælde, hvor sælger fremsætter tilbud, løber fortrydelsesfristen dog allerede fra det tidspunkt, hvor tilbuddet kommer til købers kundskab). Endvidere er det en betingelse, at køber godtgør sælger et beløb svarende til 1% af købesummen. Det kan således være en bekostelig affære at fortryde sit boligkøb. 

Advokatforbeholdet er derimod en aftalt betingelse, og det kan udnyttes, uden at du skal betale 1% i godtgørelse til sælger.

Hos Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits er du sikret en grundig gennemgang af handlens dokumenter. Vi gennemgår købsaftalen inklusive bilag og drøfter de væsentligste forhold med dig, herunder købsaftalens individuelle vilkår, servitutter, forsikringsforhold m.v. 

Ved køb af bolig er der en lang række forhold, som man skal være opmærksom på. Det er således ikke på nogen måde muligt at give en udtømmende opregning af disse. Et forhold, som vi ofte støder på i handler med parcelhuse, er nedgravede olietanke. Disse kan være taget ud af brug i forbindelse med overgangen til fjernvarme, men hvis ikke tanken er fjernet eller forskriftsmæssigt tømt og afblændet, kan den medføre stor miljømæssig og økonomisk fare for køber. Undertiden har sælger ikke været tilstrækkelig opmærksom på dette, og ofte har sælger fraskrevet sig ansvaret i købsaftalen. Dette er blot ét af mange forhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med køb af bolig. 

Der kan være mange penge sparet, hvis du selv finder en køber til din ejendom. I det tilfælde er dog stærkt tilrådeligt, at du lader købsaftalen udarbejde af en advokat, da der er mange forhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med overdragelse af fast ejendom.

Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits kan hjælpe dig med at udfærdige købsaftalen og tinglyse skødet, ligesom vi sørger for udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at man som sælger kan opnå ansvarsfrihed i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.  Det er i den forbindelse en betingelse, at køber modtager tilstandsrapport, elinstallationsrapport samt tilbud på ejerskifteforsikring fra sælger, og at sælger samtidig tilbyder at betale et beløb svarende til halvdelen af præmien på den tilbudte ejerskifteforsikring. Vi anbefaler derfor, at du også rekvirerer disse oplysninger/dokumenter.

Husk advokatforbeholdet

Køb af bolig er en stor beslutning. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at der er indføjet et advokatforbehold, inden du underskriver købsaftalen. Advokatforbeholdet er en aftalt betingelse, som betyder, at du har mulighed for at komme ud af handlen, såfremt advokaten gør betingelsen gældende inden for en vis kortere frist. Typisk vil fristen være 5-6 hverdage fra underskriftsdatoen, men ofte er den også kortere. Med advokatforbeholdet sikrer du dig, at aftalen ikke er endelig, før advokaten har gennemgået handlens dokumenter. Hvis der i forbindelse med gennemgangen måtte fremkomme forhold, som du ikke kan leve med, kan advokaten afvise at godkende handlen.  

Kan man fortryde på andet grundlag ?

I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom har man som køber af en bolig mulighed for at fortryde købet under visse nærmere betingelser. Det er en betingelse, at ejendommen hovedsageligt skal være bestemt til beboelse for køberen, og at fortrydelsesretten gøres gældende senest 6 hverdage fra handlens indgåelse (i tilfælde, hvor sælger fremsætter tilbud, løber fortrydelsesfristen dog allerede fra det tidspunkt, hvor tilbuddet kommer til købers kundskab). Endvidere er det en betingelse, at køber godtgør sælger et beløb svarende til 1% af købesummen. Det kan således være en bekostelig affære at fortryde sit boligkøb. 

Advokatforbeholdet er derimod en aftalt betingelse, og det kan udnyttes, uden at du skal betale 1% i godtgørelse til sælger.

Køberrådgivning

Hos Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits er du sikret en grundig gennemgang af handlens dokumenter. Vi gennemgår købsaftalen inklusive bilag og drøfter de væsentligste forhold med dig, herunder købsaftalens individuelle vilkår, servitutter, forsikringsforhold m.v. 

Ved køb af bolig er der en lang række forhold, som man skal være opmærksom på. Det er således ikke på nogen måde muligt at give en udtømmende opregning af disse. Et forhold, som vi ofte støder på i handler med parcelhuse, er nedgravede olietanke. Disse kan være taget ud af brug i forbindelse med overgangen til fjernvarme, men hvis ikke tanken er fjernet eller forskriftsmæssigt tømt og afblændet, kan den medføre stor miljømæssig og økonomisk fare for køber. Undertiden har sælger ikke været tilstrækkelig opmærksom på dette, og ofte har sælger fraskrevet sig ansvaret i købsaftalen. Dette er blot ét af mange forhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med køb af bolig. 

Gennemgang af handlen

Sammen gennemgår vi handlens dokumenter, så du er tryg ved aftalens indhold. Vi meddeler eventuelle bemærkninger til ejendomsmægleren.

Tinglysning af skøde

Det vil ofte påhvile sælger at foretage tinglysning af skødet. Vi godkender prøvetinglysningen, eller sørger for tinglysning af skøde på ejendommen, hvis det påhviler dig.

Refusionsopgørelse

Da sælger typisk vil have afholdt nogle omkostninger, som rækker ud over skæringsdagen, f.eks. ejendomsskat, skal der udarbejdes en refusionsopgørelse. Vi hjælper gerne hermed.

Salg af bolig

Der kan være mange penge sparet, hvis du selv finder en køber til din ejendom. I det tilfælde er dog stærkt tilrådeligt, at du lader købsaftalen udarbejde af en advokat, da der er mange forhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med overdragelse af fast ejendom.

Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits kan hjælpe dig med at udfærdige købsaftalen og tinglyse skødet, ligesom vi sørger for udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at man som sælger kan opnå ansvarsfrihed i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.  Det er i den forbindelse en betingelse, at køber modtager tilstandsrapport, elinstallationsrapport samt tilbud på ejerskifteforsikring fra sælger, og at sælger samtidig tilbyder at betale et beløb svarende til halvdelen af præmien på den tilbudte ejerskifteforsikring. Vi anbefaler derfor, at du også rekvirerer disse oplysninger/dokumenter.

Scroll to Top