SAMEJEOVERENSKOMST

PRISER
Samejeoverenskomst
Pris 4.500 kr. inkl. moms

*Såfremt samejeoverenskomsten bestilles i forbindelse med køberrådgivning ved køb af bolig (pris 7.250 kr. inkl. moms), udgør prisen for samejeoverenskomsten 2.850 kr. inkl. moms.

KONTAKTPERSON
BLIV KONTAKTET
ANDRE YDELSER

Viden om samejeoverenskomster

Når man køber helårsbolig eller sommerhus sammen, er det ofte en god idé samtidig at få udarbejdet en samejeoverenskomst. Ved at lave en samejeoverenskomst kan I fastlægge spillereglerne mellem jer og forebygge fremtidige konflikter.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en skriftlig aftale, der regulerer det fælles ejerskab over en fast ejendom. Et samejeforhold om en fast ejendom er ikke lovreguleret, og der er derfor ikke faste regler for, hvilke bestemmelser en samejeoverenskomst skal indeholde. 

En samejeoverenskomst vil dog typisk indeholde bestemmelser om følgende forhold:

  • Regler om salg og pantsætning af jeres andel af ejendommen.
  • Har I finansieret ejendommen på lige vilkår, eller har én part foretaget en større udbetaling?
  • Bestemmelser om vedligeholdelse og forbedringer.
  • Bestemmelser om brugsret.
  • Fordeling af udgifter.
  • Bestemmelser om ophør af det fælles ejerskab, herunder forkøbsret for en part.
  • Vurdering af ejendommen i tilfælde af salg til den ene part.

Ovenstående er samtidig eksempler på forhold, der i praksis kan give anledning til konflikter, hvis ikke der foreligger en samejeoverenskomst. 

Hvem bør have en samejeoverenskomst?

Alle, der ejer fast ejendom sammen, bør i princippet få lavet en samejeoverenskomst. Dette gælder dog ikke, hvis man er gift, og der er formuefællesskab i ægteskabet. I så fald indeholder ægteskabslovgivningen –  herunder lov om ægtefællers økonomiske forhold – regler om formuedeling i tilfælde af separation, skilsmisse og død. Mellem ægtefæller vil der derfor ofte ikke  være behov for en samejeoverenskomst. 

Det er således primært ugifte samlevende, familiemedlemmer, venner osv., der bør få lavet en samejeoverenskomst, hvis de ejer fast ejendom sammen.

Ugifte samlevende

For ugifte samlevende vil det især være relevant at få lavet en samejeoverenskomst, så man har klare spilleregler i tilfælde af, at man går fra hinanden. Har man har købt hus sammen, uden at der foreligger en samejeoverenskomst, er der ikke faste regler for, hvad der skal ske med huset. Måske vil den ene sælge, mens den anden vil blive boende. Eller måske er parterne ikke enige om, hvilken pris huset skal sælges til, eller hvilken ejendomsmægler der skal sælge huset. Dette kan give store problemer i en i forvejen svær situation.

Hvis man har fået lavet en samejeoverenskomst, skal man til gengæld være opmærksom på virkningerne af, at man senere indgår ægteskab. I det tilfælde vil ejendommen blive omfattet af ægtefællerens delingsformue (medmindre der samtidig indgås en ægtepagt med bestemmelse om særeje). Det kan betyde, at bestemmelser i samejeoverenskomsten om, at den ene part forlods skal have ret til at udtage sin udbetaling, kan være uden retsvirkning. Ved indgåelse af ægteskab bør man derfor genbesøge samejeoverenskomsten og overveje, om man evt. skal have udarbejdet en ægtepagt. 

Kontakt Hummelhof & Vrelits

Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits rådgiver om fast køb af fast ejendom, herunder om behovet for en samejeoverenskomst. I er derfor altid velkomne til at tage kontakt til os for en uforpligtende drøftelse af, om det er tilrådeligt at få udarbejdet en samejeoverenskomst i jeres situation. Ofte kan parterne have individuelle ønsker til samejeoverenskomsten, som fordrer konkret rådgivning. Tøv derfor ikke med at tage kontakt til os.

Scroll to Top