STRAFFERET

Hummelhof & Vrelits

Har du brug for en forsvarsadvokat ?

Sigtet i en straffesag - hvad skal du gøre ?

Hvis du er blevet sigtet af politiet, er det vigtigt, at du hurtigst muligt finder en erfaren forsvarsadvokat. Ofte vil politiet allerede umiddelbart efter, at du sigtes for en forbrydelse, begynde at afhøre dig. Du vil i den forbindelse få oplyst, at du ikke har pligt til at udtale dig til politiet.

Det kan være en rigtig god idé at undlade at udtale sig, forinden du har talt med en advokat. Ikke sjældent er det den sigtedes egen forklaring der, sammenholdt med øvrige beviser, medfører at anklagemyndigheden rejser tiltale. Ej heller sjældent er det delvist den sigtedes egen oprindelige forklaring til politiet, der ender med at indgå i rettens begrundelse for at anse en tiltalt for skyldig. Du skal huske på, at borgerne – med meget få og særegne undtagelser – aldrig har pligt til at udtale sig til politiet.

Generelt bør du derfor undlade at udtale dig til politiet, før du har talt grundigt med en advokat om din sag.

Beskikket forsvarsadvokat

Du vil, med få undtagelser, have ret til at få beskikket en advokat, hvis du er sigtet eller mistænkt for en forbrydelse. Du har frit advokatvalg. Du er altså ikke forpligtiget til at benytte dig af den advokat, som du måtte have fået beskikket af retten, men kan frit vælge en anden advokat, som du ønsker beskikket.

At få beskikket en advokat betyder, at statskassen betaler advokatens honorar. Ender det med, at du bliver dømt i sagen, vil du sædvanligvis blive dømt til at betale honoraret selv. Du vil i så fald kunne indgå en afdragsordning med statskassen. Bliver du frifundet, vil statskassen endeligt blive dømt til at betale sagens omkostninger. Dette vil ofte også være tilfældet, hvis du rent faktisk bliver dømt, men hvis sagen imod dig har trukket unødvendigt i langdrag som følge af forhold, som du ikke er ansvarlig for. Det vil f.eks. sige hvis politiet, anklagemyndigheden eller retten har haft en langsommelig sagsbehandling.

EMNER

02.01.2021

KONTAKT

Hvis du er blevet sigtet af politiet, kan du med fordel kontakte advokat Lasse Hummelhof Frandsen på nedenstående telefonnummer for en uforpligtigende drøftelse. 

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen

Lasse Hummelhof Frandsen

Advokat(H)

Lasse Hummelhof Frandsen har igennem de senest 10 år fungeret som forsvarsadvokat i en lang række sager inden for mange aspekter af straffeloven og særlovgivningen. Han har med succes fået tiltalte frifundet i både voldssager, tyverisager, færdselslovssager og andre typer sager. Herudover har han fået tiltalte, som anklagemyndigheden har påstået idømt fængselsstraf, idømt betingede domme, og fået tiltalte frifundet for udvisningspåstande.

BLIV KONTAKTET

Du kan også anvende nedenstående kontaktformular, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Scroll to Top