Hummelhof & Vrelits

Personer

Kasper Fuhr Christensen

Advokat

Kasper Fuhr Christensen har speciale i offentlig ret, herunder især handicapret, ældreret og sager om førtidspension, fleksjob og andre forsørgelsesydelser. Han har herudover erfaring med socialret, udlændingeret, forvaltningsret, patient- og personskadeerstatningsret samt lejeret.

Kasper har været formand for Randers Kommunes børn- og ungeudvalg, der blandt andet træffer afgørelser om tvangsanbringelser af børn og unge. Han har derfor en unik viden om, hvordan voteringen i et børn- og ungeudvalg foregår. Gennem sit mangeårige medlemskab af Randers Byråd har han stor indsigt i, hvordan offentlige myndigheder fungerer. Det er en stor fordel, når modparten er det offentlige.  

2010-        Medlem af Randers Byråd

2010-13    Formand for Miljø- og teknikudvalget, Randers Kommune

2014-15:    Formand for socialudvalget, Randers Kommune

2014-17:   Formand for børn- og ungeudvalget (anbringelsesudvalget), Randers Kommune

2018-         Medlem af socialudvalget, beskæftigelses- og omsorgsudvalget, Randers Kommune

2020          Cand.jur., Aarhus Universitet

2020-23:    Advokatfuldmægtig

2023-         Advokat

2010-        Medlem af Randers Byråd

2010-13    Formand for Miljø- og teknikudvalget, Randers Kommune

2014-15:    Formand for socialudvalget, Randers Kommune

2014-17:   Formand for børn- og ungeudvalget (anbringelsesudvalget), Randers Kommune

2018-         Medlem af socialudvalget, beskæftigelses- og omsorgsudvalget, Randers Kommune

2020          Cand.jur., Aarhus Universitet

2020-23:    Advokatfuldmægtig

2023-         Advokat

Scroll to Top