Hummelhof & Vrelits

Personer

Lasse Hummelhof Frandsen

Advokat (H), indehaver

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen arbejder primært som forsvarer i straffesager.

Blandt andet har han ved nævningetinget i Randers i 2023 forsvaret en 24 årige mand, der blev frifundet for drab og tre drabsforsøg i den såkaldte ”Frank-sag” fra Djursland. Herudover har han været bistandsadvokat for de forurettede i den såkaldte plejehjemssag fra Randers, hvor en 60-årig social- og sundhedshjælper blev idømt 16 års fængsel for vold med døden til følge, grov vold og drabsforsøg samt dømt til at betale erstatning til de forurettede og pårørende til afdøde.

Lasse Hummelhof Frandsen fører straffesager indenfor alle områder af strafferetten, og fører et betydeligt antal straffesager hver måned. Han har, som en af få advokater i retskredsen, erfaring i både at føre nævningesager for byret og landsret. Han har foruden disse sager stor erfaring med førelse af domsmandssager og sager ved Ungdomskriminalitetsnævnet.

Indenfor civilretten har han i 2018 repræsenteret tre medlemmer af Randers byråd, der havde sagsøgt kommunen i den såkaldte ”omkonstitueringssag” hvor et byrådsflertal ved deres beslutninger havde forfulgt usaglige hensyn. Sagens resultat blev, at en byrådsbeslutning, der reelt førte til, at de tre byrådsmedlemmer blev afsat fra deres poster som udvalgsformænd, blev kendt ugyldig. Lasse Hummelhof Frandsen har tidligere i sin karriere ført et meget betydeligt antal principielle boligretssager, hvoraf en lang række er trykt i enten Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Bygge- og Boligret samt Grundejernes Domssamling. Flere af sagerne har fundet sin endelige afgørelse i Højesteret. Han har tidligere fungeret som boligdommer ved Boligretterne i Aarhus og Randers.  

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen har møderet for Højesteret og er formand for Randers Advokatforening.

Herudover er han formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark og medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater

2002           Markedsøkonom

2008          Cand. jur. Aarhus Universitet

2008-11     Advokatfuldmægtig

2011-         Advokat

2014-         Selvstændig advokat

2015-         Boligdommer ved Retten i Aarhus og Retten i Randers

2015-         Møderet for landsret

2015-         Møderet for Højesteret

2018-20     Næstformand for Foreningen af Faste Værger i Danmark

2020-          Formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark

2020-          Partner Hummelhof & Vrelits

2021-          Optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets liste over advokater, der repræsenterer parter i nævnet

2022           Formand Randers Advokatforening

2002           Markedsøkonom

2008          Cand. jur. Aarhus Universitet

2008-11     Advokatfuldmægtig

2011-         Advokat

2014-         Selvstændig advokat

2015-         Boligdommer ved Retten i Aarhus og Retten i Randers

2015-         Møderet for landsret

2018-20     Næstformand for Foreningen af Faste Værger i Danmark

2020-          Møderet for Højesteret

2020-          Formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark

2020-          Partner Hummelhof & Vrelits

2021           Optaget på Ungdomskriminalitetsnævntes liste over advokater, der repræsenterer parter i nævnet

2022           Formand Randers Advokatforening

Scroll to Top