EJERAFTALER

Hvad kan vi hjælpe dig med ?
KONTAKT OS
BLIV KONTAKTET

Viden om ejeraftaler

En ejeraftale er en aftale, der regulerer forholdet mellem selskabets kapitalejere. Tidligere benyttede man betegnelserne anpartshaveroverenskomst eller aktionæroverenskomst. Mange kapitalejere forsømmer at få indgået en ejeraftale i forbindelse med stiftelsen af selskabet/optagelsen af nye medejere, og en del af disse kommer senere til at fortryde dette valg, hvis der er grundlæggende uenighed mellem ejerne. 

Ejeraftalen regulerer en række forhold vedrørende det konkrete selskab, som ikke er dækkende reguleret i selskabsloven. For mindretalsaktionæren kan ejeraftalen f.eks. indeholde minoritetsbeskyttelse, således at der kan nedlægges veto mod væsentlige beslutninger i selskabet. For selskaber, der ejes 50/50, kan den anvise nogle muligheder for, at kapitalejerne på fornuftig vis kan komme fra hinanden i tilfælde af tvist, så man undgår en deadlock-situation.

En god ejeraftale kan imidlertid også vise sin værdi ved, at der ikke opstår tvist, fordi ejerne har haft lejlighed til at drøfte nogle af de “svære” emner, som de ikke havde overvejet på forhånd. Det kan derfor som regel anbefales, at kapitalejerne får udarbejdet en ejeraftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for udarbejdelse eller gennemgang af en ejeraftale. 

Scroll to Top