SELSKABSSTIFTELSE

Ved opstart af en virksomhed er det vigtigt at have de juridiske rammer på plads.

Advokatfirmaet Hummelhof & Vrelits rådgiver om valg af selskabsform og kan hurtigt hjælpe dig med at få stiftet et selskab.

Hvad kan vi hjælpe dig med ?
PRISER
Kontantstiftelse
A/S eller ApS
Pris 1.495 kr. inkl. moms*

Kontakt os for pris ved stiftelse af øvrige selskabsformer, stiftelse ved apportindskud, virksomhedsomdannelse, aktieombytning m.v. 

*Stiftelseskapitalen udgør minimum 40.000 kr. for et ApS og minimum 400.000 kr. for et A/S (under visse omstændigheder kan der foretages delvis indbetaling af selskabskapitalen, dog minimum 25% og som minimum 40.000 kr.). Hertil kommer registreringsgebyr til Erhvervsstyrelsen, stort 670 kr. 

KONTAKT OS

Tim Vrelits Henningsen

Advokat

Advokat Tim Vrelits Henningsen har 10 års erfaring fra et stort dansk advokatkontor, hvor han i størstedelen af perioden har været dagligt beskæftiget med selskabsret og virksomhedsoverdragelser. Tim Vrelits Henningsen har således indgående kendskab til selskabsretlige og kommercielle forhold, og har medvirket til adskillige virksomheds-overdragelser, generationsskifter og selskabsstiftelser. Endvidere har Tim forfattet et stort antal ejeraftaler. 

BLIV KONTAKTET

Viden om selskaber

Ved opstart af virksomhed er det vigtigt at have de juridiske rammer på plads. Hummelhof & Vrelits rådgiver om valg af selskabsform og kan hurtigt hjælpe dig med at få stiftet et selskab.

Nedenfor kan du læse nærmere om selskabsformer og krav til minmumskapital.

Nedenfor kan du læse nærmere om selskabsformer og krav til minmumskapital.

Personselskaber

Enkeltmandsvirksomheden er den personligt ejede virksomhed, der kun har én ejer. Hvis man er flere, som ønsker at drive virksomhed sammen i personligt regi, kan dette ske i form af et interessentskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S). Ejeren af enkeltmandsvirksomheden hæfter personligt med hele sin formue for krav mod virksomheden. Såfremt interessentskabsformen er valgt, hæfter interessenterne endvidere solidarisk. Kommanditselskabet er en særlig form for personselskab, hvor komplementaren (der ofte er et anpartsselskab) hæfter personligt og ubegrænset, mens kommanditisternes hæftelse er begrænset til deres kapitalindskud. Fordelene ved en personligt drevet virksomhed kan bl.a. være, at omverdenen ikke får kendskab til virksomhedens årsrapporter (dog undtagelse for så vidt angår kommanditselskaber, hvor samtlige komplementarer er kapitalselskaber), og at den ubegrænsede hæftelse kan virke mere tillidsskabende i forhold til kontraktparter.

Kapitalselskaber

Kapitalselskaberne omfatter iværksætterselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber og partnerselskaber og er primært regulerede i selskabsloven. Det bemærkes dog, at det ikke længere er muligt at stifte IVS’er, og at disse skal opløses eller omregistreres inden den 15. oktober 2021. Det karakteristiske ved kapitalselskaber er, at hæftelsen er begrænset, og at der til gengæld skal indskydes en minimumkapital i forbindelse med stiftelsen af selskabet (se nærmere rubrikken vedr. minimumkapitalkrav). Derudover kan det være fordelagtigt at etablere en holdingstruktur i forbindelse med stiftelsen af et kapitalselskab, idet der under visse nærmere betingelser vil være mulighed for skattefrit at udlodde udbytte fra det underliggende driftsselskab samt skattefrit salg af dette.

Krav til minimumskapital

Kapitalkrav (1 kr.)

Ved lov nr. 445 af 13. april 2019 blev det besluttet, at IVS’er skal være opløst eller omregistreret til et anpartsselskab senest den 15. april 2021. I modsat fald vil Erhvervsstyrelsen tage skridt til tvangsopløsning af selskabet. En omregistrering til et anpartsselskab kræver en minimumskapital på 40.000 kr.

Kapitalkrav 40.000 kr. 

Kapitalkravet til anpartsselskaber blev nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr. i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 445 af 13. april 2019.

Kapitalkrav 400.000 kr. 

Ifølge selskabsloven er det muligt at foretage delvis indbetaling af selskabskapitalen, dog således at mindst 25% skal være indbetalt og mindst 40.000 kr. Aktieselskabets bestyrelse kan dog indkræve den ikke-indbetalte selskabskapital med et varsel på 14 dage. 

Kapitalkrav 400.000 kr. 

Et partnerselskab er et kommanditselskab, hvor kommanditisternes kapital er fordelt på aktier. Selskabslovens regler om aktieselskaber finder anvendelse på partnerselskaber med de fornødne tilpasninger.